HET HUIS DER LIEFDE

De 16de eeuw was voor Antwerpen een woelige periode.
Met harde hand werden de niet-katholieke godsdiensten bestreden. Vanwege deze groeiende onverdraagzaamheid verlieten duizenden inwoners de metropool aan de Schelde en trokken naar Nederland en Duitsland.

Om enig tegengewicht te bieden werd over de grenzen heen een sociaal netwerk opgericht dat het "Huis van de Liefde" werd genoemd. Het lag in de bedoeling de handel te beschermen. De leden zochten elkaar op en bespraken binnenskamers onderwerpen die in het publiek taboe waren. Zij correspondeerden ook met elkaar.

Vertrekkend van de historisch gegeven schreef de in Antwerpen wonende schrijver Bert Popelier een museumpromenade over verdraagzaamheid.

Herbert Flack gaf "Het Huis van de Liefde" een hedendaags gezicht.

“Als je de liefde verliest, raak je jezelf kwijt.
Als de vriendschap wegvalt, blijft niemand over.
Zonder verdraagzaamheid heb je geen maatschappij meer.’

Herbert bracht deze museumpromenade in het prachtige Rockoxhuis te Antwerpen.

Nicolaas Rockox maakte bovendien deel uit van “Het Huis der Liefde” en had als Antwerps Burgemeester een zeer belangrijke rol voor de stad na de sluiting van de Schelde. Hij behoorde ook tot de intieme vriendenkring van Pieter Pauwel Rubens, aan wie hij tal van opdrachten gaf.